Zkušenosti důstojnice Aktivní zálohy využity při odborné přípravě příslušníků Ozbrojených sil Slovenské republiky

Na úvod absolvovali všichni potřebné přednášky.
  • 1.2.2022
  • machovai

Ve dnech 24. - 28. ledna 2022 proběhla u Technického roje vyhodnocovacího a fotografického zabezpečení (TR FaVZ) Správy letiště Pardubice (SLP) odborná příprava technologických postupů zpracování leteckých negativů při zabezpečení plnění úkolů podle Smlouvy o otevřeném nebi (SON).  Tato příprava byla zorganizována na žádost Ozbrojených sil Slovenské republiky pro dva jejich příslušníky, kteří jsou předurčeni pro doplnění slovenského inspekčního týmu SON. Jednotka
TR FaVZ je jedinou složkou Armády České republiky, která je vybavena laboratořemi pro zpracovávání leteckých negativů a letiště Pardubice je zároveň jediným letištěm Otevřeného nebe na území České republiky. V případě potřeby naše laboratoře spolupracují se slovenským týmem při duplikačním kopírování jejich filmů z misí SON, protože slovenská armáda již obdobnou laboratoří nedisponuje.

Ve stejném termínu proběhlo u jednotky i cvičení důstojnice Aktivní zálohy, kterou je bývalá velitelka roje, paní kpt. Alena Fenclová. Za své více jak 30 leté vojenské kariéry se mimo jiné aktivně podílela i na zabezpečování pozorovacích misí SON nad naším územím. Její zkušenosti byly
v průběhu odborné přípravy v plné míře využity. 

 

Text a foto: npor. Bc. Alexandra Švajdová, velitelka Technického roje fotografického a vyhodnocovacího zabezpečení Správy letiště Pardubice

 

Fotogalerie