O nás

Statut letiště Pardubice: Vojenské mezinárodní veřejné letiště s povoleným provozem civilních letadel. Dále má statut letiště „OPEN SKIES“ ( Otevřeného nebe) pro ČR.
   
Provozovatel letiště: 
Armáda České republiky - Správa letiště Pardubice
Civilní část - East Bohemian Airport a.s.
   
Zeměpisné souřadnicevztažného bodu letiště a jeho umístění:
 50 00 48 N 015 44 19 E střed
   
Směr a vzdálenost letištěod města: 4 km jihozápadně od středu města
   
Nadmořská výška/Vztažná teplota: 741 ft/226m MSL / 22,2º C (July)
   
Rozměry RWY: 2500 x 75 m
   
Povrch a únosnost RWY: 
povrch – beton
únosnost – PCN 47 R / B / W / T
   
Služby poskytovanévojenskými stanovišti: Zabezpečení služeb řízení letového provozu, záchranná a požární služba, meteorologický servis, letištně technické a radionavigační služby
   
Služby poskytované civilním provozovatelem EBA a.s. :
 Odbavení cestujících a nákladů, služby posádkám letadel, technická obsluha letadel, celní a pasová služba
   
 
Hlavní subjekty
na letišti Pardubice:
 
 
Vojenské:
 
Správa letiště Pardubice
14. pluk logistické podpory
34.základna KIS – uzel KIS Pardubice
  Civilní:East Bohemian Airport a.s. (EBA)
Centrum leteckého výcviku s.p. Pardubice (CLV)
 
 
        Novodobá historie vojenského letectva na letišti Pardubice se datuje od 1.12.2003, kdy z důvodu rozsáhlé reformy AČR byla k 30.11.2003 zrušena 34.základna Speciálního letectva a jako její nástupnická organizace byla vytvořena Správa letiště Pardubice.
Jejím z prvních úkolů, kromě nepřetržitého zabezpečení letištních provozních služeb ( řízení letového provozu, údržby vzletové a přistávací dráhy, světelných a radiotechnických zařízení , údržba travnatých ploch a budov v areálu letiště), bylo odsouvání nepotřebného majetku po již zmíněné letecké základně a předání uvolněných objektů pro nově vznikající 14.blogp, která začala zaujímat prostory na letišti Pardubice od 1.4. 2004 a od 1.7. 2004 začala plně působit včetně svého podřízeného 141.zásobovacího praporu.
Téměř souběžně vzniká Centrum leteckého výcviku (1.4.2004) jako nová součást LOM Praha s.p. jehož hlavním úkolem je základní a pokračovací letecký výcvik posluchačů Univerzity obrany a mladých pilotů AČR.
Správa letiště Pardubice působí jako samostatný útvar v podřízenosti velitele VzS.
 
Mezi hlavní úkoly Správy letiště Pardubice patří
- zabezpečit naplňování smluvních vztahů mezi AČR MO a LOM Praha, s.p. CLV (Centrum leteckého výcviku) k zajištění základního leteckého výcviku posluchačů Univerzity obrany Brno a mladých pilotů leteckých základen AČR.
- plnit úkoly spojené se zabezpečením funkce náhradního letiště pro letecké základny AČR a leteckou techniku armád NATO
- plnit úkoly Cross-servicingu pro vojenské letouny, podílet se na zabezpečení pohotovostního systému NATINAMDS
- plnit úkoly náhradního intervenčního letiště a mít schopnost pro plnění úkolů „Narušitel-Zátaras“
- zabezpečit naplňování smluvních vztahů mezi AČR MO a EBA, a.s. s důrazem na dodržování uzavřených závazků na letišti Pardubice
- v souladu s mezinárodními bezpečnostními smlouvami zabezpečit mezinárodní pozorovací mise smluvních stran Smlouvy o otevřeném nebi (Open Skies) a  tranzitních pozorovacích letů 
- schopnost plnění úkolů pro zabezpečení výluk provozu leteckých základen AČR dle jejich potřeb
- komplexní zabezpečení nepřetržitého provozu letového provozu
    Do struktury útvaru je začleněn Technický roj obrazového zpravodajství, který jako jediný v rámci AČR provádí zpracování a vyhodnocování obrazových informací získaných organickými silami a prostředky pozemního a vzdušného průzkumu fotolaboratorní i digitální cestou. Zpracovává negativní materiál z pozorovacích letů a zhotovuje duplikátní filmy z pozorovacích misí v rámci Smlouvy OPEN SKIES ve spolupráci s Odborem kontroly odzbrojení Sekce rozvoje plánování schopností Ministerstva obrany.