Zákaz vstupu

Letiště Pardubice upozorňuje všechny občany na platný zákaz vstupu do vojenského objektu !

Pozemek ve východní části letiště Pardubice (KÚ Popkovice, KÚ Staré Jesenčany – viz obrázek) působí dojmem, že prostor zeje prázdnotou a je nevyužívaný. Jde však o ohrazený vojenský objekt ve vlastnictví ministerstva obrany, který plní svou roli v činnosti armády. V tomto případě jak vzdušnýchtak i pozemních sil.

Informační tabule a nápisy v jeho okolí sice upozorňují na zákaz vstupu, ale jsou často ničeny, zcizovány nebo znehodnocovány. Občany okolních městských čtvrtí a obcí jsou přehlíženy, brány na lehkou váhu a ti do uvedeného prostoru vstupují. Pokud jsou tito neukáznění návštěvníci z objektu vykázáni hlídkami Vojenské policie nebo příslušníky armády, kteří zde nepřetržitě konají dozorčí službu a kontrolní činnost, tváří se nevědomě a překvapeně. Neuvědomují si, že v souladu se zákonem č. 222/1999 Sb., O zajišťování obrany ČR, mohou být za tento čin postiženi sankcemi sahajícími až k finanční pokutě.

Od ledna letošního roku velitel letiště přijal rozhodnutí řešit každý svévolný vstup do vytýčeného prostoru jako neoprávněné vniknutí do vojenského objektu s následným přivoláním hlídky Policie České republiky.

Letiště Pardubice tímto upozorňuje všechny občany, aby respektovali zákaz vstupu do vojenského objektu a vyhnuli se tak možným potížím s neblahými následky. Nejde přitom pouze o případné sankce. Nezvaní hosté zde mohou být nepříjemně překvapeni, neboť prostor je průběžně využíván k dennímu i nočnímu vojenskému výcviku v širokém spektru speciálních činností.

Letecký ruch sledujte z míst, která jsou k tomu vyčleněná v okolí letiště. Na nich neohrozíte bezpečnost letového provozu a dokonce zde budete vítáni.