Bezpilotní prostředky (Drony)

Postup při koordinaci letu bezpilotního letadla (UAS) se stanovištěm ŘLP

Všichni provozovatelé bezpilotních letadel splňující některou z podmínek čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2019/947 (např. hmotnost nad 250g nebo pokud je UAS vybaveno čidlem schopným zachycovat osobní údaje
a další) jsou povinni se registrovat. Autoritou pro registraci a případná vydání dalších povolení je pouze ÚCL.

Pokud se zamýšlené místo provedení letu UAS nachází v ochranném pásmu letiště Pardubice, nebo u UAS s MTOW ≥ 0.91kg mimo ochranná pásma ale ve vzdálenosti menší než 5.5 km od vztažného bodu letiště Pardubice (ARP) - viz. obrázek, je nutné tuto činnost koordinovat s ŘLP prostřednictvím žádosti o tzv. nestandardní let (NSF) zaslanou spolu se scanem vydaného povolení ze strany ÚCL na adresu:  twr.lkpd@army.cz

Zeměpisné souřadnice ARP: 50 00 48,45N  015 44 18,86E (střed RWY)

Žádosti musí obsahovat následující:

 1. Účel letu;
 2. Prostor činnosti nebo požadované trajektorie letu – zákres do mapy a seznam souřadnic popisujících žádaný prostor;
 3. Předpokládanou dobu činnosti;
 4. Požadovanou výšku letu;
 5. Typ bezpilotního letadla;
 6. Místo vzletu a přistání;
 7. Plánovaný den provozu, plánovaný čas vzletu, dobu letu a požadovanou dobu platnosti koordinace.
 8. Kontaktní údaje (jméno, telefon, e-mail adresa na provozovatele/operátora UAS).

 

V rámci udělení povolení NSF jsou vyžadovány následující další podmínky v den provedení letu:

 1. mezi 8:00 – 9:00 konzultovat zámysl o provedení letu s vedoucím směny ŘLP na telefonním čísle 973 242 440  s případným upřesněním místa a doby trvání činnosti. Respektujte případné omezení ze strany ŘLP, případně se domluvte na jiném termínu provedení činnosti;
 2. 30 minut před vzletem vyžádat souhlas se zahájením činnosti a předat telefonní kontakt na operátora UAS. Během činnosti nepoužívat mobil k jiným účelům než ke koordinaci činnosti;
 3. telefonicky oznámit ukončení činnosti.

 

Užitečné odkazy : 1) https://letejtezodpovedne.cz/

                                2) https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla