Zapojili jsme se do akce POKOS na vojenské škole v Moravské Třebové

nrtm. Lukáš Diblík, specialista letištního zabezpečení, objasňuje co vše obnáší zajištění provozuschopnosti letiště.
  • 13.4.2023
  • machovai

Projekt Ministerstva obrany POKOS (Příprava občanů k obraně státu) obvykle míří za žáky a studenty do škol. Předává jim atraktivní formou informace o Armádě České republiky, o činnosti vojáků v rámci integrovaného záchranného systému, o různých druzích vojsk, ale především o povinnosti občanů při obraně své vlasti.  Tentokrát se však školáci vydali za vojáky do Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové  a my jsme byli při tom.

Pro studenty Gymnázia a Letecké odborné střední školy v Moravské Třebové jsme si připravili blok informací o pardubickém letišti a jeho úloze v rámci vzdušných sil. Vojáci představili studentům třetích ročníků  možnosti uplatnění v profesích při letištním zabezpečení,  představili různorodou práci vojenských hasičů a pro příznivce informačních technologií přiblížili radionavigační službu. „Základním úkolem je udržet letiště schopné provozu v nepřetržitém režimu. Pardubické letiště je záložní a využívá se pro přijetí armádních letounů nebo letounů spojeneckých vojsk. Podílíme se na plnění smluvních vztahů uzavřených mezi ministerstvem obrany a partnery.  To je Centrum leteckého výcviku (CLV), kde se cvičí studenti pro Univerzitu obrany a mladí piloti od leteckých útvarů.  Dále je tu EBA (East Bohemian Airport a.s.), pro kterou zajišťujeme veškeré služby letového provozu při realizaci nevojenských letů.“ předával informace vrchní praporčík prap. Ján Kormoš.

Doplnil tak informace svých kolegů směrem ke studentům s cílem rozšířit jejich obzory a úvahy při rozhodování o jejich dalším profesním životě po ukončení studia na střední škole.

Článek o tom, jaký byl program akce a jak probíhala se můžete dočíst na https://kvv-pardubice.army.cz/aktuality/historie-je-nedilnou-soucasti-projektu-pokos.

 

Fotogalerie