Výluka leteckého provozu na letišti Pardubice

  • 13.2.2023
  • machovai

V období od 15. 2. 2023 do 15. 5. 2023 bude pardubické letiště uzavřené pro letecký provoz. Hlavním důvodem je provádění plánované opravy vzletové a přistávací dráhy (VPD) a pojezdové dráhy „BRAVO“.

Jde o jednu z fází celkové rekonstrukce zpevněných ploch, která byla započata již v roce 2020 a nadále bude pokračovat i v letech 2024 a 2025. Během nadcházejících tří měsíců bude v celé délce VPD vyměněno celkem 188 kusů cementobetonových desek, na spojce BRAVO budou vyměněny desky dvě.

Radionavigační služba se dočká instalace nového přesného přibližovacího systému ILS/DME, který nahradí stávající systém z roku 1999. Pro něj bude třeba provést výkopové a betonářské práce, na ně naváže samotná stavba ILS. Veškeré zkoušky včetně letového ověření a certifikace Odborem dohledu nad vojenským letectvím Ministerstva obrany tohoto zařízení proběhnou začátkem května.

Uzavření se významně dotkne veškerého leteckého provozu. Úlohu intervenčního letiště převezmou ostatní armádní letiště.  Letouny Centra leteckého výcviku (CLV) budou na dobu výluky přesunuty na náhradní letiště. Výcvik na vrtulnících bude probíhat v Přerově, letouny L-39 a Z-142 budou působit na letišti v Čáslavi. Výcvikové letouny CLV budou využívat vlastní pracovní prostory, na které jsou piloti zvyklí. Provoz se tedy uklidní zejména nad letištěm a v jeho bezprostředním okolí. Plně obnoven bude ve druhé polovině května.

Život na letišti se během výluky nezastaví, ani nezpomalí. Právě naopak. Všechny oblasti využijí uzávěru k provádění servisních a opravárenských prací na různých letištních zařízeních. Čekají nás pravidelné technické údržby, elektrické revize a profylaxe prostředků, které ukládají rezortní předpisy a jež jsou bezpodmínečně nutné pro bezpečný a bezporuchový provoz celého letištního komplexu.