Smíšený provoz vyžaduje od hasičů široké znalosti

Letištní hasiči se nově školí na letoun A 320
  • 17.2.2022
  • machovai

Letištní hasiči se pravidelně zaškolují a seznamují s leteckou technikou, kterou lze spatřit na pardubickém letišti. Jedná se o vrtulníky a letouny Centra leteckého výcviku (CLV), ale také velké dopravní letouny, které využívají služeb mezinárodního civilního letiště.

Zcela poprvé bylo náplní zaškolení na letounu Airbus A-320, který je častým návštěvníkem letiště díky provozovaným pravidelným linkám společnosti EBA a.s. I těmto letounům vojenští hasiči poskytují v případě potřeby pomoc. Tentokrát probíhalo školení za přítomnosti pilota letounu, který pomohl objasnit řadu technických otázek a rozebrat i emergency situace vzniklé v minulosti. „Seznámili jsme se s riziky plynoucími z provozu, zaměřili jsme se na nebezpečná místa, komunikaci s pilotem, osvěžili jsme si taktiku vedení zásahu na hořící motor i podvozek. Zajímala nás místa možného úniku provozních kapalin. Vyzkoušeli jsme si jak otevřít dveře a vstoupit na palubu letounu, kde je předpokládán přetlak v kabině“ uvádí výčet obsahu školení instruktor výcviku místní jednotky hasičů nadrotmistr Stanislav Adámek.

Pravidelně se hasiči školí také na mnohem dostupnějších a běžnějších letounech pardubického letiště Albatros L-39. Ty jsou zde na domácí půdě a létají takřka denně. Hasiči si proto osvěžují znalosti a postupy zaměřené na nouzový vstup do kabiny, vypnutí a zabezpečení letounu, zajištění sedačky pilota a jeho následné vyproštění. Při bezprostředním zásahu se musí umět okolo letounu pohybovat s jistotou a bezpečně. Nesmí je překvapit přítomnost tlakové láhve s kyslíkem nebo  pyropatron, což by pro ně mohlo mít neblahé následky. U každého typu letounu je nutné znát, kde jsou umístěny palivové nádrže a jaký je jejich objem.

Smíšený provoz vojenských a civilních letadel má svá specifika a vyžaduje od hasičů schopnost správného rozhodnutí a okamžité reakce ke zvládnutí jakékoliv nečekané, mimořádné události. Se získáním širokého spektra znalostí jim pomáhají specialisté CLV a společnosti EBA a.s.

Foto: Letištní hasičská jednotka

Fotogalerie