Příští rok bude na letišti ve znamení oprav i létání

velitel letiště pplk. gšt. Ing. Radoslav Matula představil zámysl činnosti pro příští rok
  • 1.12.2022
  • machovai

Pracovní setkání, na němž jsou představitelé samospráv pravidelně seznamováni s událostmi na letišti, se uskutečnilo v úterý 29. listopadu. Po roce se velení pardubického letiště setkalo se starosty obcí dotčených leteckým provozem, aby je informovalo o plánovaném dění na letišti v nadcházejícím roce 2023.

Velitel Správy letiště Pardubice podplukovník gšt. Radoslav Matula ve svém úvodním vystoupení představil subjekty působící na letišti, plněné úkoly a také shrnul problematiku, s níž se ve vztahu k veřejnosti nejčastěji setkává: „Pardubické letiště je primárně určené jako záložní letiště pro potřeby armády. Prostřednictvím Centra leteckého výcviku (CLV) zde probíhá výcvik posluchačů Univerzity obrany a mladých pilotů Armády České republiky. Provoz je na letišti intenzivní, bytová zástavba v okolí letiště je hustá a to s sebou logicky přináší i vyšší míru negativního vnímání leteckého hluku obyvatelstvem“. K eliminaci hlukové zátěže pozitivně přispívá modernizace. „Centrum leteckého výcviku dnes používá méně hlučné jednomotorové vrtulníky, jedná o pořízení nových Zlínků a v budoucnu by zde měly létat i nové L-39 NG, které jsou moderní, mají nižší spotřebu paliva a budou tišší“ řekl zástupce ředitele CLV Pavel Mareš.

Civilní provoz, který zajišťuje společnost EBA a.s., nebude přerušen ani v příštím roce. „V provozování obchodní dopravy, nákladní dopravy, charterů i pravidelných linek hodláme pokračovat. Momentálně máme v plánu celoročně létat až do 16 destinací“ řekl ředitel společnosti Ivan Čech.

V příštím roce čeká letiště tříměsíční uzávěra. Od února do poloviny května proběhne rekonstrukce různých provozních objektů, zpevněných ploch letiště, osvětlení i naváděcího systému. Letouny CLV se přesunou na letiště do Čáslavi a Přerova a vzdušný prostor nad pardubickým letištěm budou využívat jen pro nácviky přiblížení. Investice do infrastruktury jsou nezbytné pro udržení chodu letiště, jde o plánované opravy. Ke zhoršení naopak může dojít v silničním provozu ulice Pražská u vjezdu do kasáren zvýšeným pohybem stavebních firem, což načas pravděpodobně zhorší dopravní situaci.

Setkání se zúčastnilo přes dvě desítky starostů. Cílem bylo zprostředkovat veřejnosti informace o činnosti na letišti s výhledem do dalšího období. Z úst starostů naopak zaznělo, co obyvatele trápí nejvíce, s čím se na ně obracejí ohledně letiště, jaké informace potřebují.

Závěrem zastupitelé obcí využili možnost prohlídky letištního terminálu Jana Kašpara a technického zázemí civilní části letiště. Do svých obcí si odnesli spoustu informací o letišti a jeho plánech, ale také pozvání od Správy letiště, CLV i společnosti EBA a.s. k prohlídkám letiště, zejména pro žáky základních a mateřských škol.

 

Fotogalerie