Hasiči trénovali zdolání požáru v reálných podmínkách

vycvikovy_kontejner.jpg
  • 15.10.2020
  • machovai

Jedinečná a nevšední možnost výcviku se naskytla příslušníkům letištní hasičské jednotky u Správy letiště Pardubice. Schopnosti v hašení trénovali na mobilním trenažeru Fire Dragon, který za nimi přijel až z Německa. Cílem odborné přípravy bylo zvládnutí požárního útoku v uzavřeném objektu, zvýšení fyzických i psychických sil a tím zvýšení akceschopnosti celé jednotky.

Výcvikový polygon Fire Dragon připomíná z venku krásně pomalovaný kamion, ale uvnitř se nacházejí důmyslně 

vycvikovy_kontejner.jpg

propracované prvky k simulaci požáru s několika stupni zahoření a zadýmení v různých částech uzavřeného objektu. Velký důraz se klade na dodržování bezpečnosti, neboť při ostrém zásahu vede špatný postup nejen k velkým materiálním škodám, ale i k vážným úrazům a úmrtím. Proto byly v rámci teorie hasičům představeny záludnosti požárů v uzavřených prostorech, pohyb v neznámém prostředí a práce s proudnicí. Praktická část probíhala vždy za přítomnosti zkušených instruktorů, kteří dohlíželi na správnou taktiku a činnosti při hašení po vstupu do neznámých prostorů, jako je sklep, sklad nebo neznámý byt či kancelář.

V kontejneru lze vytvořit takové prostředí, které se co nejvíce přibližuje reálným podmínkám při vzniklém požáru. Hasiči pracují v prostředí se skutečnými plameny, přičemž extrémní horko dosahuje k 100 °C, všude je vysoká vlhkost, omezená viditelnost a hustý kouř. Na každém kroku na číhají nečekané překážky. Řada bezpečnostních prvků kontejneru a přítomnost zkušených instruktorů jsou však zárukou bezpečného a úspěšného zvládnutí výcviku.

Na pardubickém letišti měl tento způsob výcviku premiéru. Za dva dny jej zde absolvovalo přes tří desítky profesionálních hasičů jak z místní, tak dalších armádních jednotek. Užitečnou vsuvkou programu nejen pro hasiče, ale i pro přihlížející byla demonstrace jevu při vlití vody do rozpáleného oleje včetně správného postupu hašení a stejně tak možnost vyzkoušet si zdolání požáru při vzplanutí odpadkového koše.

Jako zastupující velitel VHJ letiště Pardubice si velice vážím možnosti takového výcviku pro naše příslušníky a to především z toho důvodu, že podmínky zde jsou velice blízké realitě, tedy tomu, kde jsou hasiči v přímém kontaktu s ohněm. Velký dík patří Agentuře logistiky, která nám toto cvičení zajistila a zrealizovala“ zhodnotil zástupce velitele hasiců nadporučík Jiří Nedbalec.

Foto: npor. Iva Machová a kpt. Helena Řebíčková

Fotogalerie