Úvodní stránka > Aktuality > Odborná příprava Letištní hasičské jednotky proběhla ve spolupráci s IZS Pardubického kraje

Odborná příprava Letištní hasičské jednotky proběhla ve spolupráci s IZS Pardubického kraje

Dne 19. 4. 2018 byla provedena odborná příprava Letištní hasičské jednotky, jejímž tématem byla  modernizace vybavení a technických prostředků. Proběhla v náhradních prostorách současného působiště jednotky, neboť původní stanice právě prochází rozsáhlou modernizací a rekonstrukcí.

V dopoledních hodinách proběhlo teoretické i praktické seznámení s novými prostředky pro otevírání uzavřených prostor, ať už destruktivní, či nedestruktivní cestou. Byly představeny způsoby a vybavení nejen pro překonávání dveří, ale i pro provedení vstupu přes okno a odemknutí vozidel při zásahové činnosti. Nově si tak jednotka umí poradit s neuzamčenými, pouze ,,zabouchnutými“, či uzamčenými dveřmi. Zručnost a  možnosti v této oblasti budou hasiči dále rozšiřovat a zdokonalovat vlastními silami.

Součástí přípravy bylo i školení se zaměřením na poskytování první pomoci s využitím nového zdravotnického vybavení. Toho je třeba z důvodu nárůstu leteckého provozu v souvislosti se zvyšujícím se počtem přepravovaných osob na civilním letišti. Úměrně tomu se totiž zvyšuje i riziko vzniku mimořádné události se zraněním či vysokým počtem zraněných. K tomu bylo v rámci spolupráce v integrovaném záchranném systému zapůjčeno sanitní vozidlo Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje a přívěs pro hromadná neštěstí s dopravním automobilem z JSDH Chrudim.

Školení proběhlo v několika etapách a zahrnovalo kromě teoretické přípravy i praxi v rámci vytvořené modelové situace. Kromě odborného zopakování základů první pomoci absolvovali hasiči i seznámení s novým vybavením a jeho použitím, čímž si zásadně rozšířili své znalosti. Absolvovali především výcvik v provádění účinné kardiopulmonální resuscitace za použití ambuvaku, automatického externího defibrilátoru a nepřímé srdeční masáže. Zopakovali si život zachraňující úkony a systém START (Snadná Terapie a Rychlé Třídění) pro třídění při výskytu vysokého počtu zraněných. K tomu je jednotka nově vybavena speciální brašnou. Zároveň se  seznámili s možnostmi, obsluhou a vybavením výše uvedeného přívěsu a typizovaného sanitního vozidla. Prakticky si vyzkoušeli zacházení s nosítky a základními přístroji sanitního vozu, což jistě přispěje k lepší spolupráci se zdravotníky a zvládnutí mimořádné události se zraněním.

Školení bylo rozsáhlé a velice přínosné. Všem školitelům a kolegům ze Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje a JSDH Chrudim, kteří se podíleli na poskytnutí vybavení a techniky, patří náš obrovský DÍK. Rozhodně chceme i nadále zvyšovat kvalitu a rozšiřovat schopnosti naší jednotky, ať už v rámci svých možností, či ve spolupráci se složkami IZS.

 

Text a foto: rtm. Pavel Hrnčál, příslušník Letištní hasičské jednotky Správy letiště Pardubice

         

Nahoru