Home page > Napsali o nás

Napsali o nás

Co bylo příčinou letecké nehody Boeingu 737 v Pardubicích?

     V loňském roce došlo k ochromení provozu  pardubického  letiště nehodou Boeingu 737 při přistávacím manévru. Událost se stala 28.8.2013. Vyšetřování se ujali inspektoři Ústavu pro odborné zjišťování leteckých nehod a tento týden zveřejnili závěrečnou zprávu.  Podle jejich závěrů  je chyba na straně pilotů.  Více na ... http://pardubice.idnes.cz/nehoda-boeing-vysetrovani-dcl-/pardubice-zpravy.aspx?c=A140331_150327_pardubice-zpravy_mt
      Celou zprávu vyšetřovatelů naleznete na internetových stránkách Ústavu.

 

Pardubice – příklad maximálně efektivní spolupráce

   25.9.2012 • V úterý 25. září 2012 vyrazil náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Petr Pavel do Pardubic. Na programu měl nejen účast na slavnostním ukončení projektu: „Technické zázemí civilní části letiště Pardubice a rozšíření pohybových ploch“, ale především návštěvu 14. brigády logistické podpory dislokované na letišti, Správ letiště Pardubice a zdejších výcvikových zařízení provozovaných LOM Praha, s.p.

S ohledem na skutečně nabitý program začala návštěva generála Pavla v Pardubicích poněkud netradičně již v brzkých ranních hodinách. Jeho první kroky vedly za příslušníky 14. brigády logistické podpory, u níž jej přivítal velitel plukovník Josef Burkoň. V úvodním briefingu plukovník Burkoň nejprve náčelníka Generálního štábu seznámil se strukturou a úkoly brigády, která se svými, na první pohled snad vedle bojovníků pro veřejnost méně viditelnými prvky, nejenže podílí na drtivé většině větších akcí a cvičení, do kterých je naše armáda zapojena, ale hraje pochopitelně i významnou roli v rámci účasti českých vojáků v zahraničních operacích a vyčleňovaných silách pro hotovostní systémy NATO a Evropské unie.

Z úkolů můžeme jmenovat například lví podíl pardubických logistů na odsunu materiálu po loňském ukončení české účasti v misi KFOR v Kosovu, nedávnou pozemní přepravu materiálu pro naši 2. jednotku Baltic Air Policing do Litvy, nebo dlouhodobé působení jejích příslušníků v rámci národního podpůrného prvku NSE v afghánském Kábulu, který zajišťuje logistickou podporu všem českým jednotkám v operaci ISAF.

Připočteme-li k tomu podíl pardubických logistů v rámci vyčleněných sil bojového uskupení Evropské unie EUBG a sil rychlé reakce NATO NRF je zřejmé, že se nad rámec svých každodenních úkolů skutečně nezastaví. Po briefingu pak následovala krátká ukázka techniky a v armádě unikátní metrologické laboratoře a po ní debata s vojáky. Ty přirozeně nejvíce zajímala budoucnost jednotky a perspektiva v rámci zvažovaných úsporných opatření vyvolaných finančními restrikcemi. V tomto ohledu mohl generál Pavel vojáky uklidnit a ujistit je, že se s nimi se do budoucna rozhodně počítá. Z návštěvy u jednotky pak generál Pavel odcházel s několika cennými náměty o možném zefektivnění a širším využití přepravních kapacit jednotky v běžném každodenním životě vojenských útvarů na domácím teritoriu.

Od logistů si musel generál Pavel pospíšit přímo na letištní plochu, kde bylo v 10 hodin na programu slavnostní ukončení projektu: „Technické zázemí civilní části letiště Pardubice a rozšíření pohybových ploch“, které bylo realizováno společností East Bohemian Airport, a.s. (EBA), provozující civilní část pardubického letiště za podpory Fondu pro regionální rozvoj Evropské unie, Pardubického kraje a města Pardubice. Slavnostního předání stavby se zúčastnila celá řada významných hostů v čele s ministrem dopravy Pavlem Dobešem, hejtmanem Pardubického kraje Radko Martínkem, primátorkou města Pardubice Štěpánkou Fraňkovou. „Když armáda s civilem spolupracuje je to ku prospěchu obou stran,“ uvedl hejtman Martínek a dodal, že i při dalších rozvojových plánech doufá v obdobně dobrou spolupráci.

Také zdůraznil, že na teritoriu Pardubického kraje je jedna z nejhustších sítí armádních zařízení a posádek v celé republice, čehož si velmi váží. Podobně i primátorka Fraňková ve svém vystoupení vyzdvihla funkční model smíšeného vojensko-civilního provozu na letišti, který označila za „třešničku“ potřebnou pro jeho úspěch.

O ještě před několika desítkami let pro mnohé takřka „nemyslitelné“, ale nyní oboustranně výhodné spolupráci hovořil i generál Pavel, který zdůraznil i trvalý význam letiště pro armádu a její eminentní zájem na jeho dalším rozvoji. Civilní význam letiště Pardubice pak asi nejlépe vystihl ministr Dobeš, který prohlásil, že Pardubické letiště má bezpochyby potenciál aspirovat na širší význam nejen v regionu, ale i pro celou oblast východního okolí Prahy.

Po ukončení slavnostního ceremoniálu a prohlídce nově zprovozněného zázemí se generál Pavel přesunul v doprovodu náčelníka Správy letiště Pardubice podplukovníka Martina Janatky a velitele vzdušných sil brigádního generála Jiřího Vernera zpět do vojenské části letiště, kde se seznámil nejprve se záložním stanovištěm speciálně opraveném pro čáslavské gripeny a s ostatními prostory, které jsou armádou využívány nejen v případě výluk na ostatních letištích, ale také jako vstupní bod pro koaliční partnery z NATO, zahraniční pozorovací týmy v rámci mezinárodních monitorovacích misí Open Sky či při dopravních letech k zásobování našich jednotek v zahraničních operacích. Jak opakovaně zdůraznil podplukovník Janatka při následné prezentaci i při společné prohlídce areálu, veškeré modernizační kroky se zde v uplynulých letech prováděly postupně a vždy s ohledem na maximální efektivnost realizovaných prací a úspornost vynaložených prostředků.

Navzdory tomu, že na letišti neproběhly v uplynulých letech žádné rozsáhlé projekty výstavby je letiště udržované a plně schopné zajistit v případě potřeby hostování a základní zázemí pro plnění úkolů jak taktických, tak i vrtulníkových či dopravních sil českého letectva. Významnou měrou k tomu dle podplukovníka Janatky přispívá i oboustranné partnerství s civilní částí a vzájemné sdílení schopností.

Díky investicím EBA nyní letiště disponuje například moderním světelným naváděcím systémem splňujícím všechny parametry civilní certifikace či kvalitním oplocením. Také z právě realizovaného rozšíření pohybových ploch bude mít prospěch i vojenská část, neboť úpravy umožní plnohodnotné využití letiště i velkými stroji. jako jsou například Ruslan či Boing se systémem AWACS, jejichž pohyb po manipulačních drahách byl dosud s ohledem na jejich velikost omezen.

Pro vojáky je také cennou zkušeností mnoho služeb, například řízení provozu z věže, které zajišťují pro celé letiště – tedy i pro jeho civilní uživatele. Zanedbatelný pak není ani příjem z poplatků mířící za užívání letiště do státního rozpočtu.

Posledním bodem programu generála Pavla v Pardubicích byla návštěva výcvikových zařízení provozovaných na pardubickém letišti státním podnikem LOM Praha. Po Centru leteckého výcviku (CLV) i novým areálem Taktického simulačního centra provedl generála Pavla osobně Miroslav Brož, ředitel CLV Pardubice. Centrum se zabývá především výcvikem nových pilotů - posluchačů Univerzity obrany Brno pro potřeby naší armády. Probíhá zde jak prvotní etapa výcviku na strojích Zlín Z-142C, tak i další fáze výcviku dle určení pilotů k taktickému, vrtulníkovému či dopravnímu letectvu. Při ní jsou využívány cvičné stroje L-39 Albatros, dopravní letouny L-410 a vrtulníky Mi-2 a Mi-17.

Stále významnější je pro CLV Pardubice i mezinárodní spolupráce. Na komerční bázi zde například nyní poskytují výcvik pro již zkušené americké a afghánské piloty, ale potenciál je rozhodně větší. To, co v očích zahraničních partnerů dělá CLV Pardubice zajímavým je nejen kvalitní výcvikový plán a letité zkušenosti zdejšího personálu s ruskými vrtulníky, ale především propracované zázemí kvalitních simulátorů pro všechny zde školené typy strojů.

Významnou novinkou, která řadí pardubické středisko mezi světovou špičku je pak nové Taktické simulační centrum. Trenažéry obdobné úrovně určené k nácviku taktických postupů v rámci bojových operačních letů (v tomto případě zaměřené v první dosud realizované fázi na taktické letectvo) bychom spočítali v Evropě bez nadsázky na prstech jedné ruky. Za zmínku z tohoto pohledu stojí i fakt, že za jeho vývojem kompletně stojí česká VR Group, kterou vlastní LOM Praha. Generál Pavel si zde mohl prohlédnout ukázku simulace zákroku „RENEGATE“ dvojicí hotovostních gripenů. V předvedeném scénáři mělo být teroristy unesené velké dopravní letadlo použito jako zbraň proti jaderné elektrárně, a proto bylo nutné přistoupit k použití síly k eliminaci této závažné hrozby. Situace nijak lehká a pod časovým i psychickým tlakem nesmírně náročná na přijímání závažných rozhodnutí.

Co říci závěrem? Jak se shodli všichni, návštěva náčelníka Generálního štábu Armády České republiky v Pardubicích byla velmi přínosná a generál Pavel za všechny předvedené ukázky před svým odjezdem poděkoval. Ten hlavní dojem, se kterým z Pardubic odjížděl, byl jednoznačný – symbióza vojáků logistů, letců, výcvikového střediska i civilní části je pro všechny zúčastněné přínosná a v mnohém je tento model v našich podmínkách unikátní. To hlavní jsou však lidé a ti jsou na pardubickém letišti ve své práci opravdu zapálenými profesionály.

 

Nahoru