Home page > Aktuality > Cíle cvičení byly splněny, z nedostatků se poučíme

Cíle cvičení byly splněny, z nedostatků se poučíme

Tříměsíční výluku leteckého provozu využili hasiči k intenzívní teoretické a praktické přípravě. Absolvovali sérii taktických cvičení ve zdolávání simulovaných požárů různých prostorů na letišti, jejichž cílem bylo prověření správnosti postupů a eliminace možných chyb při požárním zásahu. Záměrně proto byly pro nácviky zvoleny objekty, v nichž na hasiče číhaly různé záludnosti, jako je sklad vzorků pohonných hmot a laboratoř plná chemikálií, uzavřená utajovaná místnost, vícepodlažní budovy, přítomnost komunikačních technologií, ale i splnit dojezdový čas k nejvzdálenějšímu místu u útvaru s komplikovaným přístupem přes uzamčené vstupní brány Schengenského prostoru.

Provádění nácviků se neděje nahodile a svévolně. Jde o proces plánovaný a vyžadovaný i legislativou. Je to jedna z cest jak udržet jednotku připravenou a akceschopnou. Kromě zásahů v leteckém provozu, musí letištní hasiči obsáhnout a zajistit i objektovou požární bezpečnost. Předpokládá se, že v případě vzniku požáru v areálu letiště to budou právě oni, kdo budou na místě dříve než ostatní záchranné složky. A k tomu je znalost místních objektů a rizik v nich ukrytých nesmírně důležitá.

 „Směny zadané úkoly i cíle cvičení splnily“ hodnotí instruktor nrtm. Stanislav Adámek a vyjmenovává i nedostatky, které byly odhaleny, a bude nutno se s nimi vypořádat. „Jde zejména o nedostatek odpovídajícího materiálu a vybavení pro zabezpečení požární ochrany objektů. Nemáme techniku k záchraně a evakuaci osob z výšek, zdejší hydrantová síť má nízkou vydatnost a je nevhodně rozmístěná.“  Přesto si musí jednotka dle jeho slov poradit i s tím co má, v nácvicích nepolevovat a pokračovat.  Do budoucna připravuje praktická cvičení s dalšími náměty, jako je dopravní nehoda vozidel, únik nebezpečných látek či letecká nehoda. A co se materiálu týká, je třeba se zaměřit na akvizice ve vztahu k doplnění vybavení věcnými prostředky.

 

Fotogalerie

Nahoru