Úvodní stránka > Slovo velitele

Slovo velitele

   Vážení přátelé, příznivci letectví,
Správa letiště Pardubice je složka, která pokračuje v historických tradicích východočeského vojenského i civilního letectví. Slouží jako základna Vzdušných sil AČR, určená pro široké spektrum úkolů a spolupracuje na civilním mezinárodním leteckém spojení s celým světem.
   Pohled na a nad pardubické letiště Vám tak umožní spatřit nejen všechny typy letounů našeho vojenského letectva, ale i speciální a transportní letouny aliančních leteckých složek, mezinárodních leteckých misí, výcvikové a dopravní letouny našich civilních partnerů.
Věřím, že tyto stránky Vám přiblíží naši služební činnost i každodenní život příslušníků Správy letiště Pardubice. Odpovíme Vám na Vaše dotazy a vezmeme v potaz Vaše případné připomínky a žádosti.
 
Rádi Vám naše letiště ukážeme ve dnech a při akcích, kdy je přístupné pro veřejnost.
Velitel Správy letiště Pardubice
    pplk. Mgr. Ivo ŠŤASTNÝ

Nahoru