Úvodní stránka > Aktuality > Prohlídky letiště lákají i vysokoškoláky

Prohlídky letiště lákají i vysokoškoláky

Exkurze na letišti v Pardubicích jsou stále lákavé a oblíbené nejen mezi žáky základních a mateřských škol, ale v posledních letech i mezi vysokoškolskými studenty. Dne 17.4. a 19.4. 2018 přišli mezi vojáky studenti Univerzity Pardubice z Fakulty ekonomicko-správní a z Dopravní fakulty. Vzhledem k tomu, že šlo o studenty prezenční i kombinované formy studia v bakalářských a magisterských programech, kteří studují předměty Technika bezpečnosti, Komunikace v krizích a Integrovaný záchranný systém,   bylo nutné uzpůsobit i obsah ukázek. O tom, jak je letiště zapojeno do IZS se studenti dozvěděli především u Letištní hasičské jednotky. Zde se také dozvěděli o prostředcích individuální ochrany, prostředcích spojení, odborných a fyzických požadavcích na výkon funkce hasiče a mnoho dalšího. Studenty  Dopravní fakulty zase zajímalo dění u Centra leteckého výcviku, především systém výcviku pilotů, používaná letecká technika, její provoz a údržba. Závěr exkurzí patřil prezentaci speciální letištní techniky, která se používá k údržbě letištních ploch, výkladu o formách a postupech  údržby s ohledem na jednotlivá roční období.

Studenti se na místní letiště přišli podívat již po několikáté. Zajímali se i o výkon vojenských povolání,  kariéře vojáka, jeho perspektivách. Všechny otázky jsme se jim snažili odpovědět, popřípadě je odkázali na příslušné instituce. Studenti i jejich pedagogický doprovod odcházeli z letiště spokojeni, plni dojmů. Doufejme, že se jim podaří nabyté informace zužitkovat i při jejich studiu. 

    

Nahoru