Úvodní stránka > Aktuality > Prohlídky letiště jsou stále lákavé

Prohlídky letiště jsou stále lákavé

      Exkurze mateřských a základních škol se na letišti v Pardubicích těší velké oblibě. Důkazem toho bylo úterý 11. října 2016, kdy se mezi vojáky přišlo podívat přes 50 dětí a zaměstnanců Základní a mateřské školy Artura Krause v Pardubicích v rámci vzdělávacího programu „Ochrana člověka za mimořádných situací“. Správa letiště Pardubice společně se 14. plukem logistické podpory připravila pro děti dopoledne plné ukázek z běžného života vojáků.

V poutavém vyprávění doprovázeném názorným předvedením výbavy hasičů se děti dozvěděly o významu a postavení hasičské jednotky na letišti. Stejně tak je zaujala speciální vozidla k údržbě letištních ploch, s nimiž se běžně setkat nemohou.

14. pluk logistické podpory připravil nevšední zážitek dynamickou ukázkou přepadení vozidla po zuby ozbrojenými vojáky. Na statice se děti mohly seznámit a „osahat“ si různé druhy ručních zbraní, součástek výstroje, mohly si vyzkoušet jak funguje radiostanice a prohlédnout si široké spektrum vozidel. Nejen děti, ale i dospělé zaujal Landrower ve zdravotnické verzi a se zájmem se zapojili při ukázce poskytování první pomoci.

    Zajímavého přivítání se návštěvníkům dostalo u Centra leteckého výcviku, kde se děti usadily do velkého vrtulníku Mi-17 a přitom si vyslechly komentář o létání, výcviku armádních pilotů a různých druzích letadel. V hangáru oprav letecké techniky mohly obdivovat a sáhnout si na letadla, která znají z běžného provozu nad Pardubicemi.

S vojáky děti strávily celé dopoledne a na závěr se s nimi rozloučily vřelým poděkováním a úsměvy na tvářích.

https://slp.army.cz/exkurze-11102016

kpt. Iva Machová, tisková a informační důstojnice Správy letiště Pardubice

Nahoru