Úvodní stránka > Aktuality > Letiště Pardubice představilo nový radiolokátor RPL-2000

Letiště Pardubice představilo nový radiolokátor RPL-2000

V pondělí 2.10. 2017 byl na letišti v Pardubicích oficiálně představen nový letištní radiolokátor s označením RPL – 2000. Jde o první soupravu, kterou mají být do roku 2018 vybavena všechna vojenská letiště. S novou technikou se přijel seznámit i ministr obrany Martin Stropnický. Po jednotlivých stanovištích jej doprovázel zástupce velitele vzdušných sil  brigádní generál Petr Hromek a velitel Správy letiště Pardubice podplukovník Ivo Šťastný.

Nové radiolokátory na vojenských letištích nahrazují původní radary firmy TESLA ze 70. let, které se díky profesionalitě odborníků vzdušných sil a domácího průmyslu podařilo udržet v provozu daleko za očekávanou dobu životnosti (o cca 10 let). 

Ministra obrany Martina Stropnického doprovázel brigádní generál Petr Hromek (vpravo) a velitel Správy letiště Pardubice podplukovník Ivo Šťastný   Pan ministr se zdraví s příslušníky radionavigační služby.          Slavnostní přestřižení pásky k novému radaru. Ministr obrany (uprostřed) spolu s generálem Hromkem (vlevo) a ředitelem firmy ELDIS p. Zbyňkem Sirůčkem

První souprava RPL-2000 byla instalována na letišti v Pardubicích a úspěšně absolvovala kompletní zkušební a certifikační proces podle požadavků Ministerstva obrany, včetně vojskových zkoušek. V současné době radar prochází cca půlročním zkušebním provozem k ověření všech deklarovaných parametrů a k dovršení procesu propojení do systémů Řízení letového provozu ČR. Pro orgány řízení letového provozu všech civilních a vojenských letišť  je radarový systém naprosto klíčovým prvkem pro monitorování. Má přímý dopad na  zvýšení bezpečnosti letecké dopravy a vyšší propustnost vzdušného prostoru ČR pro leteckou dopravu.

Vzdušné síly Armády České republiky získávají moderní techniku, která v plné míře splňuje nejnovější mezinárodní standardy organizací ICAO a EUROCONTROL. Díky tomu dojde ke zvýšení bezpečnosti letového provozu, zvýšení bojových schopností v podstatně větším rozsahu (za ztížených meteorologických podmínek) a schopností sdílet informace mezi jednotlivými entitami vzdušných sil, zajišťujícími rozdílné typy úkolů a bojových operací.

                S fungováním radaru a jeho významem pro řízení letového provozu informuje velitel Technického roje radionavigačního zabezpečení kapitán Michal Hůrka  S fungováním radaru a jeho významem pro řízení letového provozu informuje velitel Technického roje radionavigačního zabezpečení kapitán Michal Hůrka (2)    

Dodavatelem radarů je společnost ELDIS Pardubice s.r.o. Společnost s dlouholetou tradicí a vlastním vývojem doposud dodala a instalovala více než 80 radiolokátorů ve více než 25 státech. Kontraktem, který byl zahájen již v roce 2014, ministerstvo obrany vyjadřuje podporu českému průmyslu.  Kromě dodávky smlouva zahrnuje také projekt, vlastní stavbu, testování, zkoušky, implementaci do systémů řízení letového provozu, školení techniků, záruky. Výhodou je  dostupnost pozáručního servisu.

            Primární přehledový radiolokátor (součást soupravy RPL-2000)          Přesný přibližovací radiolokátor (součást soupravy RPL-2000).

Nahoru